Kontakt s klientem

 

Klient plastické chirurgie přichází na konzultaci dvojím způsobem: „z ulice“ anebo po předchozí informativní konzultaci on-line, kde již na obecné otázky dostal odpověď. Druhá možnost je výhodou, protože chirurg a klient mohou pokračovat v dialogu o úroveń výše. V obou případech však klient vždy nastíní problém, se kterým přichází a někdy i spontánně uvede důvod, který jej k rozhodnutí přiměl. V opačném případě je velice důležité důvod zjistit: „Přicházíte z vlastní vůle či z vůle někoho jiného? Například partnera?

Vítáme přítomnost partnera či osoby blízké, která je s problematikou seznámena, i při samotném vyšetření, které po úvodním rozhovoru během konzultace následuje. U klientek plastické chirurgie, které se přítomnosti partnera opakovaně brání, lze ze zkušenosti odhalit psychologické pozadí a předpokládat, že zákrok nepodstupují z vlastní vůle, nýbrž kvůli partnerovi - důvodem může být třeba touha si ho udržet. V těchto případech raději volíme opakovaný pokus až po absolvování psychologické podpory.

Osobní konzultace vedená způsobem „nejprve on-line „ je věcná, kratší a přesto úspěšná. I tady ale může nastat moment překvapení. To když se klient dozví něco, s čím nepočítal, nevěděl o tom ... V tu chvíli je v rozpacích a najednou dialog vázne. Není nic přirozenějšího, než dát klientovi prostor a čas na rozmyšlenou. Nic nebrání druhé, doplňující konzultaci. Současně se tímto způsobem buduje něco zásadního a nedocenitelného a to je vztah mezi chirurgem a klientem.